DİKKAT ! Kapıcınızın Tazminatı Eksik Ödenmesin… | Ege'de Son Nokta
Ege'de Son Nokta
DİKKAT ! Kapıcınızın Tazminatı Eksik Ödenmesin…
Sosyal Medyada Paylaş
13 Ağustos 2019
Soner Yurdakul

DİKKAT ! Kapıcınızın Tazminatı Eksik Ödenmesin…

DİKKAT ! KAPICINIZIN TAZMİNATI EKSİK ÖDENMESİN

Kapıcılar,4857 sayılı İş Kanuna tabi çalışırlar.Kapıcının iş sözleşmesi aşağıda belirtilen sebeplerle  sona ermesi durumunda işçi,1475 sayılı iş kanunun 14.maddesine ve 4857 sayılı iş kanununun ilgili maddelerine göre; İşveren tarafından haklı sebep bildirmeden işten çıkartılırsa,İşçi haklı sebep bildirerek işten ayrılırsa,Erkek işçiler Askerlik vazifelerini yerine getirmek amacıyla işten ayrılırsa,Kadın işçi Evlilik sebebiyle (evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde ) işten ayrılırsa ve emeklilik için diğer şartları tamamlayıp yalnızca yaşı beklemek için (08-09-1999  tarihinden önce sigortalılık başlangıcı olup 15 yıl ve 3600 günü tamamlayıp) işten ayrılırsa ve son olarak isçinin ölümü halinde ise hak sahipleri kıdem tazminatı hakkı kazanacaktır.   Muhatapları ise öncelikle  apartman veya site yöneticisi, site yönetimi yada kat malikleri olacaktır.

    Kıdem tazminatı işçinin her 1 yıllık çalışmasına karşılık 30 günlük ücreti tutarındadır. Bu ücret işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Ücret dışındaki, süreklilik arz eden diğer parasal ve para ile ölçülmesi mümkün bulunan haklarda  hesaba dâhil edilir. Hesaplanan kıdem tazminatındaki tutar kıdem tazminatı tavan ücretini geçmeyecek şekilde  işçiye ödenir Kapıcıların kıdem tazminatında kanun gereği damga vergisi de kesilmez

     Kapıcılar için kıdem tazminatı hesabında diğer işçilerden farklı olarak birtakım özellik arz eden hususlar bulunmaktadır, apartman ve site yöneticisi ve yönetimi bu durumu çoğu kez ihmal etmektedir Uygulamada bir çok kapıcı kira vermediği gibi elektrik, su gibi aboneliklerde apartman ve site  yönetimi tarafından karşılanmaktadır. Bu masraflar, işçiye yapılmış yan ödemeler gibi değerlendirilerek kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmalıdır. Bu hesaplama yapılırken  kapıcının kullandığı dairenin emsal kira bedeli tespit edilerek varsa elektrik su gibi giderlerin de brüt ücretine eklenmesi gerekmektedir bu giderler hesaba dahil edilmediği taktirde kapıcı  hak ettiği tazminatını eksik alarak mağdur olmakla birlikte sonrasında yönetim ve kat malikleriyle mahkemelik olabilmektedirler

    Bir diğer hususta kapıcının iş sözleşmesinin feshinden önce, işten çıkartılacağının kendisine bildirilmesi gerekir bu bildirim zamanında yapılmadığı  taktirde kanunda belirtilen ihbar süreleri dikkate  alınarak kapıcıya ihbar tazminatı da ödenmesi gerekmektedir

Sonuç olarak kapıcının iş akdinin yukarıda belirtilen sebeplerle feshi halinde, tazminat hesabında kapıcının ücretinin dışında, apartman ve site yönetimi tarafından karşılanan elektrik su giderleri ve kullandığı konutun emsal kira bedelide bürüt ücrete dahil edilmesi gerekmektedir

 

Egedesonnokta Tüm Hakları Saklıdır © 2019