" /> AK Partili Kaya’dan Gaziemir Belediyesi İçin Şok iddialar! | Ege'de Son Nokta

AK Partili Kaya’dan Gaziemir Belediyesi İçin Şok iddialar!

AK Partili Kaya’dan Gaziemir Belediyesi İçin Şok iddialar!

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Erol Kaya, Gaziemir Belediyesi’nde gurup olarak verdikleri önergelerinin cevaplanmadığını belirterek, soru önergelerindeki konular ile ilgili Gaziemir Kaymakamlığı’na dilekçe ile müracaat ettiklerini belirtti.

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Erol Kaya, Gaziemir Belediyesi’ni kamuoyundan ve Gaziemir halkından bilgileri saklamakla suçladı. İlçe Başkanı Kaya’nın imzasıyla yapılan müracaat dilekçesinde, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın, mecliste AK Parti gurubu tarafından verilen önergeleri cevaplamadığını belirten Başkan Kaya, kaymakamlığın durumla ilgili soruşturma başlatmasını talep etti.

 

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Erol Kaya’nın, önergelere konu olan ve kaymakamlığa ilettiği şok iddialar:

1- 31.03.2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde işbaşına gelen Halil ARDA onlarca personelin işine son vermesine gerekçe olarak; “Son dönemde Gazi-Bel Ltd. Şti. bünyesinde işe alınan personelin tamamının 2018/11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3. maddesi uyarınca ‘destek personeli’ adı altında işe başlatıldığını, “Bu kişilerin, belediyeye hizmet sunmak üzere iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan ve ‘işçi’ olarak tanımlanan personelle hiçbir ilgileri yoktur. Destek personeli olarak şirket bünyesinde işe alınan personelin, belediye hizmetlerinde çalıştırılması kanunen mümkün değildir.” açıklamasını yapmıştır. İşten çıkardığı işçiler için, kanunları uyguladığını iddia eden Sayın Halil ARDA, konu kendi Başkanlık makamına gelince, Özel Kalem Müdürü olarak bir kişiyi görevlendirmiş bahse konu kişiye Başkanlık Makamına bağlantılı Özel Kalem Müdürlüğü odası tahsis edilmiş, aynı kişiye 2019 model megan makam arabası alınarak şoför ve koruma tahsis edilmiştir.

Hak Hukuk Adalet ilkelerine bağlı olduğunu söyleyen Sayın Halil ARDA mevzuatı hiçe sayarak, Devlet Hizmetine atamanın usul ve esaslarını dikkate bile almayarak, Başkanlık makamına en yakın birimin başına güvenlik soruşturması, Bakanlık İzni ve Cumhurbaşkanlığı izni bile gelmeden atama yapmıştır.

 

2- 1 Temmuz 2019 tarih ve 2.1.07.19 sayılı Araç alımı konulu Belediye Meclisine sunduğumuz yazılı önergemizde özetle;4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2/a bendindeki “belediyeler” ve 2/d bendindeki “(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler” ifadelerinden anlaşılacağı üzere Belediyeler Kamu ihalelerine tabi olduğu gibi, Belediyelere doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerde Kamu İhale Kanununa tabidir.

Verdiğimiz soru önergesine konu makam araçları, hangi usül ile satın alınmışlardır? Bu araçların alımı ile söz konusu araçların alındığı firmaya ait sıfır emsalli 289 ada 56 nolu trafo parselinin 1,5 emsalli ticari alana dönüştürülmeye çalışıldığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan Demiryolu ile Akçay Caddesi arasında 289 ada 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 56, 57, 58 nolu parselleri kapsayan alana ait “Binbaşı Reşat Bey Mahallesi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun ilgisi var mıdır?

 

3-Gaziemir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlara, yeni doğan bakımı, evde bakım hizmetleri, hasta nasıl ambulansı ve sosyal alarm hizmeti ile halk sağlığı hizmetleri için ihalesi zeyilname sonrası yeterlilik şartlarına haiz tek firma kalmasından dolayı en az % 20 fazla fiyatla şirkete kalmıştır.

ihale teknik şartnamesinde 2016 model araçlar zeyilname sonrasında 2017 modele yükseltilmiştir. Sosyal alarm sistemi ile ilgili evraklar ilk ihalede dosyaya konulması istenmiş, zeyilname sonrasında sözleşme sürecine ertelenmiştir. İlk ihalede “Ambulansta görevlendirilen personelin hastalık, izin vb. sebeplerden dolayı işe gelmemesi durumunda randevu taleplerinin yoğunluğuna göre idare aynı nitelikte başka bir personel isteyebilir.” İbaresi zeyilnamede kaldırılmıştır. İlk ihalede “Araçlar için en az 10 yıl paslanmazlık garantisi verilecektir ve Araçların hasta bölmesindeki gürültü seviyesi araç 60 km. hızda iken 73 dB’i aşmamalıdır.” İbareleri zeyilnamede kaldırılmıştır.

Bu durum haksız rekabete meydan vermekte ve ihale için dosya alan diğer 5 adet firmanın çekilmesine ve ihalenin adrese teslim haline gelmesine sebep olmuştur.

Şöyle ki; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur denilmektedir. Gaziemir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ihale yukarıdaki temel ilkelere aykırı olarak yapılmıştır. Uyarmamıza kamunun zarara uğratıldığını ihalenin şekil ve şartlarının değiştirilmesi ile ihaleye katılımın daraltıldığını, eşit muamele ilkesinin ihlal edildiğini bildirmiş olmamıza ve ihaleye tek bir firmanın katılımı ile birlikte yaklaşık maliyetin çok az altında bir fiyat ile firmaya ihalenin verilmesinin, kaynakların etkin verimli kullanılması ilkesine aykırı olduğunu bildirmemize rağmen. Sayın Halil ARDA tarafından Meclise bilgilendirme yapılmamakta suç ve suçlunun işlediği suçların üzeri örtülmek istenilmektedir. Bahse konu ihale işin süresi bakımından’ da sakata uğratılmıştır.

 

Ak Parti Gaziemir İlçe Başkanı Erol KAYA; Gaziemir Belediye Başkanı Halil ARDA’nın talimatıyla tasarruf tedbirleri adı altında gelir düzeyi yeterli olmayan aile çocuklarına hizmet veren Gazigem’in öğrenci kaydı yapmadığını buna karşılık birçok belediye birim müdürünü görevden alarak diğer belediyelerden personel getirmesi sonucunda belediyeye yıllık yaklaşık 1.500.000 Tl ek mali yük getirmesini anlayamadıklarını belirtti.

Başkan Kaya “Personele mobbing derecesinde görev yeri değişikliklerinin yapıldığını, işten çıkarılanlara tazminatlarının ödenmediğini, gıda bankası gibi çok önemli sosyal bir projeye tahsis edilen dükkanın sadece siyasi sebeple tahsisinin kaldırıldığını, belediye hizmetlerinin halkın ihtiyaçlarına cevap veremediğini dile getirerek konuyu Gaziemir ve İzmir kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın